Örbyhus Trädgårdsförening

Örbyhus trädgårdsförening har idag drygt 200 medlemmar. Föreningen anordnar medlemsmöten med föredrag och ett årsmöte, beskärnings- och ympkurser, en resa till trädgårdsmässan i Älvsjö, inköpsresor, sommarresor och växtloppis. Föreningens medlemmar har även rabatt på inköp av växter vid ett antal handelsträdgårdar och blomsteraffärer.


Örbyhus trädgårdsförening bildades redan 1934 under namnet Örbyhus fruktodlareförening. 1959 ändrades namnet till Örbyhus trädgårdsförening för att mera omfatta hela trädgården. Sedan föreningen varit vilande ett antal år så togs verksamheten upp på nytt 1990.
Föreningen är en ideell sammanslutning som ska tillvarata fritidsodlarnas (hemträdgårdsodlarnas) intressen inom sitt verksamhetsområde. De flesta av medlemmarna finns i Örbyhus, men även i Tobo, Vendel och kringliggande trakter.


Syftet med föreningen är att främja den fritidsmässiga trädgårdsodlingen och boendemiljön för medlemmarna. Detta uppnås genom möten, föredrag, kurser, utställningar, trädgårdsbesök, inköp av växter och fröer, resor och växtbyten m m i egen regi eller tillsammans med andra föreningar samt att i möjligaste mån ge personlig rådgivning. Föreningen samarbetar även med handelsträdgårdar.

 

 

Additional information